Soutěžní řád 2023/24

ČESKOMORAVSKÝ POHÁR (dále jen ČMP) V BĚHU NA LYŽÍCH 2023/2024

Tento soutěžní řád ČMP pro závody v běhu na lyžích navazuje na nadřazená Pravidla lyžařských závodů a Soutěžní řád SLČR 2023/2024 - běh na lyžích. Pořadatelem ČMP jsou Krajské svazy lyžařů - ÚBD Vysočina, Jihomoravského kraje a Pardubického kraje. 

1. Závody 

viz propozice a výsledky

2. Kategorie

 • Benjamínky dívky 2018 a mladší
 • Benjamínky kluci 2018 a mladší
 • Mini žákyně 2016 / 2017
 • Mini žákyně 2016 / 2017
 • Nejmladší žákyně 2014 / 2015
 • Nejmladší žáci 2014 / 2015
 • Mladší žákyně 2012 / 2013
 • Mladší žáci 2012 / 2013
 • Starší žákyně 2010 / 2011
 • Starší žáci 2010 / 2011
 • Starší žákyně U -15 2009
 • Starší žáci U - 15 2009
 • Mladší dorostenky U - 16 2008
 • Mladší dorostenci U - 16 2008
 • Starší dorostenky 2006 / 2007
 • Starší dorostenci 2006 / 2007
 • Juniorky 2004 / 2005
 • Junioři 2004 / 2005
 • Ženy 2003 -1985
 • Muži 2003 - 1985
 • Veteránky 1984 a starší
 • Veteráni 1984 a starší

* Kategorie U 15 a U 16 závodí společně, ale výsledková listina je vypracována pro každou kategorii samostatně. 

* ČMP bude hodnocen ve všech vypsaných kategoriích, ale ZÁVĚREČNÉ CELKOVÉ VYHODNOCENÍ POHÁRU JE URČENO POUZE PRO KATEGORIE NEJMLADŠÍ, MLADŠÍ A STARŠÍ ŽACTVO , KATEGORII U15 A PRO SOUTĚŽ DRUŽSTEV. Zdůvodnění: termíny ČMP jsou vždy vybírány mimo termíny celostátních závodů žactva, tzn mohou se překrývat se závody dorostu a dospělých. V kategoriích benjamínci (ky) a mini žactvo se jedná především o náborové závody. 


3. Délky tratí

Dle Pravidel lyžařských závodů - SLČR

V závodech žactva v sezóně 2023/2024 závodí kategorie Benjamínci, Mini žákyně - (ci) a Nejmladší žactvo pouze klasickým způsobem.

4. Pravidla

a) ČMP je vypsán jako otevřený tj. budou klasifikováni všichni zúčastnění závodníci. 

b) V každém závodě a to sestupně, dle tabulky bodů: 1. až poslední zúčastněný závodník v dané kategorií.

pořadí -  body    pořadí -  body    pořadí - body    pořadí - body

1 - 75                  11 - 32               21 - 15                  31 - 5

2 -  65                 12 - 30               22  - 14                 32 - 4

3 -  60                 13 - 28               23 - 13                   33 - 3

4 - 55                  14 - 26                24 - 12                  34 - 2

5 - 50                  15 - 24                25 - 11                   35 - 1

6 - 45                  16 - 22                26 - 10

7 - 40                  17 - 20                 27 -  9

8 - 38                  18 - 18                 28 - 8

9 -  36                 19 - 17                 29 - 7

10 - 34               20 -16                   30 - 6

c) Tabulka platí i pro menší počet závodníků. Závodníci na stejném pořadí získají stejný počet bodů.

d) Do celkového hodnocení se započítává každému závodníkovi 6 nejlepších umístění. V případě, že bude uspořádáno méně než 6 závodů, bude započítáno každému závodníkovi počet umístění podle následujícího klíče 6/5,  5/4, 4/3, 3/3. Každému závodníkovi se však započítávají minimálně 3 umístění.

e) Při rovnosti bodů v celkovém hodnocení ČMP je rozhodující vyšší počet vítězství. V případě rovnosti vítězství je rozhodující vyšší počet druhých míst. V případě rovnosti druhých míst se postupuje dle stejného principu pro další umístění.

f) Kategorie ve, které nejsou alespoň 3 závodníci,  nebude v ČMP hodnocena.

g) Soutěž družstev - TÝKÁ SE KATEGORIÍ NEJMLADŠÍ, MLADŠÍ A STARŠÍ ŽACTVO A KATEGORIE U 15. Výsledkem družstva bude součet bodů prvních třech bodujících závodníků z každého klubu. Týká se kategorií nejmladší, mladší a starší žactvo a kategorie U15. Soutěž družstev bude hodnocena průběžně po každém závodě, vyhlášena na závěrečném slavnostním vyhlášení 

h) Slavnostní vyhodnocení výsledků ČMP bude provedeno po ukončení sezony. a týká se kategorií nejmladší, mladší a starší žactvo a kategorií U15. Ve všech kategoriích bude vyhlášeno a oceněno prvních 6 závodníků.  Současně bude vyhlášen vítězný klub. Bližší informace o vyhlášení bude zveřejněno na stránkách www.CMpohar.cz.  V případě, kdy se v rámci ČMP uspořádají měně jak tři závody, nebude ČPM vyhodnocen.

5. Pokyny a ustanovení

a) Účast na závodech ČMP není omezena. Závodník musí mít platnou lékařskou prohlídku, členové SLČR průkaz pro rok 2023/2024 a registrační průkaz závodníka.

b) Jedná se o kategorii závodů B dle pravidel lyžařských závodů SLČR. Výkonnostní třídy II. a III. VT se získají dle limitů uvedených v Soutěžním řádu SLČR.

c) Schválený rozpis závodu rozešle pořadatel nejpozději 2 týdny před termínem závodu všem oddílům s běžeckým zaměřením, které jsou uvedeny v příloze.

d) Přihlášky na závody budou probíhat přednostně elektronicky. Přihlášky na jednotlivé závody lze zasílat nejpozději vždy do čtvrtka 12 hod. na sobotní závody, na nedělní závod do pátku na email uvedený na propozicích příslušného závodu.  Přihláška může být zaslána též v tištěné formě, a to tak aby byla doručena nejpozději ve čtvrtek před víkendem závodů. Jména závodníků nesmí být zkracována a u všech kategorií musí být uveden ročník narození a výkonnostní třída.

e) Pro závody ČMP v sezoně 23/24 bylo stanoveno následující startovné: 

* benjamínci (ky) a mini žactvo  - startovné se nevybírá

*  nejmladší, mladší a starší žactvo a kategorie U15  - startovné 100,-Kč

*  U 16 a dorostenecké kategorie - startovné 150 Kč

*  Muži, ženy a veteráni - startovné 200,-Kč. 

* Startovné v den a v místě závodu jednotné - 200 Kč za závodníka. 

* Startovné se platí za přihlášeného závodníka

f) Zrušení nebo přeložení závodu bude oznámeno nejpozději do 13 hodin do pátku před víkendem pořádání závodu.

g) Pořadatelé jsou povinni před závodem předat vedoucímu závodníků celé startovní listiny, nebo alespoň oddílové startovní listiny.

h) Výsledkovou listinu musí podepsat TD - respektive ředitel závodu a hlavní rozhodčí.

i) Výsledkové listiny rozešle pořadatel zúčastněným oddílům v elektronické verzi. Pořadatel závodů musí ve výsledkové listině uvádět u všech kategorií ročník narození závodníků. Ve výsledkové listině musí být dále uvedeny splněné limity II. a III. VT.

j) Průběžné a konečné hodnocení ČMP zajišťuje Martin Štibal, email: martin.stibal@vysocina-arena.cz, tel: 734 640 037, Průběžné výsledky budou vyvěšovány na www.skict.cz. a www: cmpohar.cz


6. Informační kontakty:

 • SK NMNM, SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., Mgr. Jan Skřička, Vlachovická 1200,592 31 Nové Město na Moravě, Mobil: +420 734 795 582, e- mail: jan.skricka@vysocina-arena.cz,
 • ZDAS TJ Žďár nad Sáz. Vašík Dobroslav, mobil: 732 345 340 Revoluční 39/12, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 642 592 e-mail: dobroslav.vasik@seznam.cz
 • KKL Klub klasického lyž. Hlinsko Svoboda Petr, Mobil: 731 029 990 Fügnerova 858, 539 01 Hlinsko tel.: 469 313 615 e-mail: brudr.sport@seznam.cz
 • SKSR Svratka, Ing. Zrník Tomáš, Svratouch, tel: 605 876 555, email: zrnik@advisors.cz
 • SK SKOL Brno, Nálepkova 133, 639 00 Brno, Telecký Tomáš, email: telecky.tomas@seznam.cz,  734 202 222,
 • SKIKRA, SKIKLUB Králíky,z.s., Novotný Bedřich, Mobil: 737 754 286 Dolní 247, 561 69 Králíky e-mail: skiklub.kraliky@centrum.cz
 • SPLE Spartak OEZ Letohrad, Faltus Jiří, mobil: 776 775 608 Šedivská 839, 561 51 Letohrad e-mail: jirkabiatlon@seznam.cz Jantačová Pavla, mobil: 725 797 185 e-mail: biatlon@orlicko.cz
 • POHL TJ Pohledec z.s., Humlíček Stanislav, mobil: 725 366 306 Pohledec 104, 592 31 Nové Město na Mor. Mobil: 725 366 306, e-mail: stanislav.humlicek@seznam.cz
 • SKI team Vysočina, z. s. E. Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, Martin Kratochvíl, tel:  723 583 415 email: Kratochvil. Martin@seznam.cz

Schváleno ÚBD krajských svazů lyžařů Pardubického kraje, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.