Soutěžní řád 2022/23

ČESKOMORAVSKÝ POHÁR (dále jen ČMP) V BĚHU NA LYŽÍCH 2022/2023

Tento soutěžní řád ČMP pro závody v běhu na lyžích navazuje na nadřazená Pravidla lyžařských závodů a Soutěžní řád SLČR 2022/2023 - běh na lyžích. Pořadatelem ČMP jsou Krajské svazy lyžařů - ÚBD Vysočina, Jihomoravského kraje a Pardubický kraj. 

1. Závody 

viz propozice a výsledky

2. Kategorie

 • Benjamínky dívky 2017 a mladší
 • Benjamínky kluci 2017 a mladší
 • Mini žákyně 2015 / 2016
 • Mini žákyně 2015 / 2016
 • Nejmladší žákyně 2013 / 2014
 • Nejmladší žáci 2013 / 2014
 • Mladší žákyně 2011 / 2012
 • Mladší žáci 2011 / 2012
 • Starší žákyně 2009 / 2010
 • Starší žáci 2009 / 2010
 • Starší žákyně U -15 2008
 • Starší žáci U - 15 2008
 • Mladší dorostenky U - 16 2007
 • Mladší dorostenci U - 16 2007
 • Starší dorostenky 2005 / 2006
 • Starší dorostenci 2005 / 2006
 • Juniorky 2003 / 2004
 • Junioři 2003 / 2004
 • Ženy 2002 -1984
 • Muži 2002 - 1984
 • Veteráni 1983 a starší

* Kategorie U - 15 a U - 16 závodí společně, ale výsledková listina je vypracována pro každou kat. samostatně. 

* ČMP bude  průběžně hodnocen ve všech vypsaných kategoriích, závěrečné celkové vyhodnocení poháru je určeno pouze pro kategorie nejmladší, mladší a starší žactvo a kategorie U15 a pro soutěž družstev. 


3. Délky tratí

Dle Pravidel lyžařských závodů - SLČR

V závodech žactva v sezóně 2022/2023 závodí kategorie Benjamínci, Mini žákyně - (ci) a Nejmladší žactvo pouze klasickým způsobem.

4. Pravidla

a) ČMP je vypsán jako otevřený tj. budou klasifikováni všichni zúčastnění závodníci.

b) V každém závodě v mimo kategorií Benjamínky - (ci), budou bodovat všichni zúčastnění závodníci,

a to sestupně, dle tabulky bodů: 1. až poslední zúčastněný závodník v dané kategorií.

pořadí -  body    pořadí -  body    pořadí - body    pořadí - body

1 - 75                  11 - 32               21 - 15                  31 - 5

2 -  65                 12 - 30               22  - 14                 32 - 4

3 -  60                 13 - 28               23 - 13                   33 - 3

4 - 55                  14 - 26                24 - 12                  34 - 2

5 - 50                  15 - 24                25 - 11                   35 - 1

6 - 45                  16 - 22                26 - 10

7 - 40                  17 - 20                 27 -  9

8 - 38                  18 - 18                 28 - 8

9 -  36                 19 - 17                 29 - 7

10 - 34               20 -16                   30 - 6

c) Tabulka platí i pro menší počet závodníků. Závodníci na stejném pořadí získají stejný počet bodů.

d) Do celkového hodnocení se započítává každému závodníkovi 6 nejlepších umístění. V případě, že

bude uspořádáno méně než 6 závodů, bude započítáno každému závodníkovi počet umístění podle

následujícího klíče 6/5,  5/4, 4/3, 3/3. Každému závodníkovi se však započítávají minimálně 3

umístění.

e) Při rovnosti bodů v celkovém hodnocení ČMP je rozhodující vyšší počet vítězství. V případě

rovnosti vítězství je rozhodující vyšší počet druhých míst. V případě rovnosti druhých míst se

postupuje dle stejného principu pro další umístění.

f) Kategorie ve, které nejsou alespoň 3 závodníci,  nebude v ČMP hodnocena.

g) Soutěž družstev - výsledkem družstva bude součet bodů prvních třech bodujících závodníků z každého klubu. Týká se kategorií nejmladší, mladší a starší žactvo a kategorie U15. Soutěž družstev bude hodnocena průběžně po každém závodě, vyhlášena na závěrečném slavnostním vyhlášení 

h) Slavnostní vyhodnocení výsledků ČMP bude provedeno po ukončení sezony. a týká se kategorií nejmladší, mladší a starší žactvo a kategorií U15. Ve všech kategoriích bude vyhlášeno a oceněno prvních 6 závodníků.  Současně bude vyhlášen vítězný klub. Bližší informace o vyhlášení bude zveřejněno na stránkách www.CMpohar.cz.  V případě, kdy se v rámci ČMP uspořádají měně jak tři závody, nebude ČPM vyhodnocen.

5. Pokyny a ustanovení

a) Účast na závodech ČMP není omezena. Závodník musí mít platnou lékařskou prohlídku, členové

SLČR průkaz pro rok 2021/2022 a registrační průkaz závodníka.

b) Jedná se o kategorii závodů B dle pravidel lyžařských závodů SLČR. Výkonnostní třídy II. a III. VT -

se získají dle limitů uvedených v Soutěžním řádu SLČR.

c) Schválený rozpis závodu rozešle pořadatel nejpozději 2 týdny před termínem závodu všem

oddílům s běžeckým zaměřením, které jsou uvedeny v příloze.

d) Přihlášky na závody budou probíhat přednostně elektronicky. Přihlášky na jednotlivé závody lze

zasílat nejpozději vždy do čtvrtka 12 hod. na sobotní závody, na nedělní závod do pátku na email

uvedený na propozicích příslušného závodu.  Přihláška může být zaslána též v tištěné formě, a to

tak aby byla doručena nejpozději ve čtvrtek před víkendem závodů. Jména závodníků nesmí být

zkracována a u všech kategorií musí být uveden ročník narození a výkonnostní třída.

e) Pro závody ČMP bylo stanoveno následující startovné: 

* benjamínci (ky) a mini žactvo  - startovné se nevybírá

*  nejmladší, mladší a starší žactvo a kategorie U15  - startovné 100,-Kč

*  U 16 a dorostenecké kategorie - startovné 150 Kč

*  Muži, ženy a veteráni - startovné 200,-Kč. 

* Startovné v den a v místě závodu jednotné - 200 Kč za závodníka. 

* Startovné se platí za přihlášeného závodníka

f) Zrušení nebo přeložení závodu bude oznámeno nejpozději do 13 hodin do pátku před víkendem pořádání závodu.

g) Pořadatelé jsou povinni před závodem předat vedoucímu závodníků celé startovní listiny, nebo

alespoň oddílové startovní listiny.

h) Výsledkovou listinu musí podepsat TD - respektive ředitel závodu a hlavní rozhodčí.

i) Výsledkové listiny rozešle pořadatel zúčastněným oddílům v elektronické verzi. Pořadatel závodů

musí ve výsledkové listině uvádět u všech kategorií ročník narození závodníků. Ve výsledkové

listině musí být dále uvedeny splněné limity II. a III. VT.

j) Průběžné a konečné hodnocení ČMP zajišťuje Martin Štibal, email: martin.stibal@vysocina-arena.cz, tel: 734 640 037, Průběžné výsledky budou vyvěšovány na www.skict.cz. a www: cmpohar.cz


6. Informační kontakty:

 • SK NMNM, SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., Mgr. Jan Skřička, Vlachovická 1200,592 31 Nové Město na Moravě, Mobil: +420 734 795 582, e- mail: jan.skricka@vysocina-arena.cz,
 • ZDAS TJ Žďár nad Sáz. Vašík Dobroslav, mobil: 732 345 340 Revoluční 39/12, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 642 592 e-mail: dobroslav.vasik@seznam.cz
 • KKL Klub klasického lyž. Hlinsko Svoboda Petr, Mobil: 731 029 990 Fügnerova 858, 539 01 Hlinsko tel.: 469 313 615 e-mail: brudr.sport@seznam.cz
 • SKSR Svratka, Ing. Zrník Tomáš, Svratouch, tel: 605 876 555, email: zrnik@advisors.cz
 • SK SKOL Brno, Nálepkova 133, 639 00 Brno, Telecký Tomáš, email: telecky.tomas@seznam.cz,  734 202 222,
 • SKIKRA, SKIKLUB Králíky,z.s., Novotný Bedřich, Mobil: 737 754 286 Dolní 247, 561 69 Králíky e-mail: skiklub.kraliky@centrum.cz
 • SPLE Spartak OEZ Letohrad, Faltus Jiří, mobil: 776 775 608 Šedivská 839, 561 51 Letohrad e-mail: jirkabiatlon@seznam.cz Jantačová Pavla, mobil: 725 797 185 e-mail: biatlon@orlicko.cz
 • POHL TJ Pohledec z.s., Humlíček Stanislav, mobil: 725 366 306 Pohledec 104, 592 31 Nové Město na Mor. Mobil: 725 366 306, e-mail: stanislav.humlicek@seznam.cz
 • SKI team Vysočina, z. s. E. Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, Martin Kratochvíl, tel:  723 583 415 email: Kratochvil. Martin@seznam.cz

Schváleno ÚBD krajských svazů lyžařů Pardubického kraje, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.


Soutěžní řád 2018/19

ČESKOMORAVSKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH 2018/2019

Soutěžní řád Českomoravského poháru 2018/2019 (dále jen ČMP) - úsek běh na lyžích. Tento soutěžní řád ČMP pro závody v běhu na lyžích navazuje na nadřazená Pravidla lyžařských závodů a Soutěžní řád SLČR 2018/2019 - běh na lyžích. Pořadatelem ČMP jsou krajské svazy lyžařů krajů Pardubického, Vysočina a Jihomoravského kraje.

1. Zařazené závody do ČMP

1. ČMP - 26. 12. 2018 Nové Město na Moravě, Vysočina Aréna NMNM, SK NMNM Běh na lyžích - klasicky

2. ČMP - 5. 1. 2019 Hlinsko KKL, běh na lyžích - volně

3. ČMP - 6. 1. 2019 Letohrad SPLE, běh na lyžích - volně

4. ČMP -12. 1. 2019 Brno, Vysočina Aréna NMNM, SKBR, běh na lyžích - klasicky, Přebor JMK

5. ČMP - 13. 1. 2019 Žďár nad Sázavou ZDAS, běh na lyžích - klasicky

6. ČMP - 20. 1. 2019 Králíky,  běh na lyžích - klasicky

7. ČMP - 2. 2. 2019 Svratka, SKSV, volně

8. ČMP - 16. 2. 2019 Pohledec, Vysočina Aréna NMNM, POHL běh na lyžích, Přebor kraje Vysočina

9. ČMP - 23. 2. 2019 Letohrad SPLE, běh na lyžích - volně, finále

* Pořadatel má právo změnit techniku dle aktuálních sněhových podmínek. Musí techniku uvést v rozpisu závodu.

2. Kategorie

 • nejmladší žákyně 2009/10
 • nejmladší žáci 2009/10
 • mladší žákyně 2007/08
 • žáci mladší 2007/08
 • starší žákyně 2005/06
 • starší žáci 2005/06
 • mladší dorostenky 2004 (U - 15)
 • mladší dorostenky 2003 (U- 15)
 • mladší dorostenci 2004 (U - 15)
 • mladší dorostenci 2003 (U - 15)
 • starší dorostenky 2001/2002
 • starší dorostenci 2001/2002
 • Juniorky a ženy 2000 a starší
 • Junioři a muži 1980 - 2000
 • veteráni 1979 a starší

* Kategorie U - 15 mladší dorostenci a dorostenky závodí společně, ale výsledková listina je pro

každou kat. samostatná. Ročníky 2004 samostatná, a r. 2005 také samostatná.

V rámci každého závodu ČMP uspořádá pořadatel veřejný náborový závod pro mini žactvo (ročník

narození 2011/2012 a benjamínci, ročníky 2013 a mladší. Tyto závody se nehodnotí do ČMP.


3. Délky tratí

Dle Pravidel lyžařských závodů - SLČR

V závodech žactva v sezóně 2018/2019 závodí nejmladší žactvo pouze klasickým způsobem.


4. Pravidla

ČMP je vypsán pro všechny ostatní kategorie.

a) ČMP je vypsán jako otevřený tj. budou klasifikováni všichni registrovaní závodníci.

b) V každém závodě ve všech kategoriích se bude bodovat 15 nejlepších závodníků, a to sestupně, dle

tabulky bodů:15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.

c) Tabulka platí i pro menší počet závodníků než patnáct. Závodníci na stejném pořadí získají stejný

počet bodů.

d) Do celkového hodnocení se započítává každému závodníkovi 5 nejlepších umístění. V případě, že

bude uspořádáno méně než 8 závodů, bude započítáno každému závodníkovi počet umístění podle

následujícího klíče 7/5; 6/4, 5/4, 4/3, 3/3. Každému závodníkovi se však započítávají minimálně 3

umístění.

e) Při rovnosti bodů v celkovém hodnocení ČMP je rozhodující vyšší počet vítězství. V případě

rovnosti vítězství je rozhodující vyšší počet druhých míst. V případě rovnosti druhých míst se

postupuje dle stejného principu pro další umístění.

f) Kategorie ve které nejsou alespoň 3 závodníci nebude v ČMP hodnocena.

f) Slavnostní vyhodnocení výsledků ČMP bude provedeno po ukončení sezony. Bližší informace o

vyhlášení bude zveřejněno na www stránkách pořadatelů závodů.

g) V případě, kdy se v rámci ČMP uspořádají měně jak tři závody, nebude ČPM vyhodnocen.


5. Pokyny a ustanovení

a) Účast na závodech ČMP není omezena. Závodník musí mít platnou lékařskou prohlídku, členové

SLČR průkaz pro rok 2018/2019 a registrační průkaz závodníka.

b) Jedná se o kategorii závodů B dle pravidel lyžařských závodů SLČR. Výkonnostní třídy II. a III. VT -

se získají dle limitů uvedených v Soutěžním řádu SLČR.

c) Schválený rozpis závodu rozešle pořadatel nejpozději 2 týdny před termínem závodu všem

oddílům s běžeckým zaměřením, které jsou uvedeny v příloze.

d) Přihlášky na závody budou probíhat přednostně elektronicky. Přihlášky na jednotlivé závody lze

zasílat nejpozději vždy do pátku 12 hod. před víkendem pořádání závodu na e-mail uvedený na

propozicích příslušného závodu (pro sobotní i nedělní závod). Přihláška může být zaslána též

v tištěné formě, a to tak aby byla doručena nejpozději ve čtvrtek před víkendem závodů. Jména

závodníků nesmí být zkracována a u všech kategorií musí být uveden ročník narození a

výkonnostní třída.

e) Pro závody ČMP bylo stanoveno následující startovné: nejmladší kategorie - startovné se

nevybírá, žákovské a dorostenecké kategorie 50 Kč, dospělí 100 Kč. Startovné se platí za každého

přihlášeného závodníka. Startovné v den a místě závodu je 200 Kč.

f) Zrušení nebo přeložení závodu bude oznámeno pouze přihlášeným klubům či jednotlivcům, a to

nejdéle do 13 hodin do pátku před víkendem pořádání závodu.

g) Pořadatelé jsou povinni před závodem předat vedoucímu závodníků celé startovní listiny, nebo

alespoň oddílové startovní listiny.

h) Výsledkovou listinu musí podepsat TD - respektive ředitel závodu a hlavní rozhodčí.

i) Výsledkové listiny rozešle pořadatel zúčastněným oddílům v elektronické verzi. Pořadatel závodů

musí ve výsledkové listině uvádět u všech kategorií ročník narození závodníků. Ve výsledkové

listině musí být dále uvedeny splněné limity II. a III. VT.

j) Průběžné a konečné hodnocení ČMP zajišťuje Stanislav Humlíček. Pro účely hodnocení poháru

zašle pořadatel výsledky na adresu e-mail: stanislav.humlicek@seznam.cz; Průběžné výsledky

budou prezentovány na www.skict.cz. a www.ksl-vysocina.cz; dále na nově připravovaných

stránkách www.cmpohar.cz


6. Informační kontakt:

Jiří Zapletal, Na Výšině 589, 560 02 Česká Třebová, mobil - 602 141 946, fax: 465 532 658; 

e-mail: jiri.zapletal@czloko.cz; 

Stanislav Humlíček, Pohledec 104, 592 31Nové Město na Moravě, mobil - 725 366 306, stanislav.humlicek@seznam.cz;


Adresář pořadatelů závodů:

NMNM SK Nové Město na Moravě Hamza Jiří, mobil: 602 470 377 Vlachovická 1200, 592 31 Nové

Město n. M. tel.: z 566 616 337, fax 566 616 930 e-mail: office@zlatalyze.cz, hamza@vinice-hnanice.cz, web: www.zlatalyze.cz

ZDAS TJ Žďár nad Sáz. Vašík Dobroslav, mobil: 732 345 340 Revoluční 39/12, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 642 592 e-mail: dobroslav.vasik@seznam.cz

KKL Klub klasického lyž. Hlinsko Svoboda Petr, mobil: 731 029 990 Fügnerova 858, 539 01 Hlinsko,

tel.: 469 313 615 e-mail: brudr.sport@seznam.cz

Peňáz František, Pláňava 182, 592 02 Svratka, e-mail: penaz.f@seznam.cz; mobil:420 737 348 334

SKBR SK SKOL Brno, Telecký Tomáš, SK SKOL Brno, Nálepkova 133, 63700 Brno,

e-mail: telecky.tomas@seznam.cz, tel 734 202 222

JIKR TJ Jiskra Králíky. Novotný Bedřich, mobil: 737 754 286 Dolní 247, 561 69 Králíky e-mail:

skiklub.kraliky@centrum.cz

SPLE Spartak Letohrad Faltus Jiří, mobil: 776 775 608 Šedivská 839, 561 51 Letohrad e-mail:

jirkabiatlon@seznam.cz Jantačová Pavla, mobil: 725 797 185 e-mail: biatlon@orlicko.cz

POHL TJ Pohledec Humlíček Stanislav, mobil: 725 366 306 Pohledec 104, 592 31 Nové Město na Mor.

mobil 725 366 306, e-mail: stanislav.humlicek@seznam.cz


Schváleno UBD krajského svazu lyžařů Pardubického kraje, Vysočina a Jihomoravského kraje.